Gedreven

Passie voor het recht. Daar begint het, maar stopt het niet. Wij kijken verder dan het juridische. Wij herkennen onszelf in de gedrevenheid die ons cliënteel kenmerkt. Wij tonen ondernemerschap door continu voorop te gaan in vernieuwing met slechts één doel voor ogen : enkel het beste voor onze cliënten is goed genoeg.

Persoonlijk

Maatwerk, geen bandwerk. Iedere vraag of ieder probleem vereist een unieke aanpak. Bij ons bent u geen nummer. Voor ondernemers zijn wij het verlengstuk van de onderneming. Voor particulieren zijn wij de loods doorheen de juridische complexiteit. Alleen op deze manier komen wij tot doeltreffende oplossingen.

 

Gespecialiseerd

Doelgericht expertise inzetten en altijd oplossingen aanreiken. Wij bieden expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Onze expertise onderhouden wij door voortdurend te investeren in kennismanagement. Materies waarvoor wij geen gespecialiseerde kennis in huis hebben, vertrouwen wij toe aan gespecialiseerde kantoren met wie al jaren een duurzaam samenwerkingsverband bestaat. Op deze manier verzekeren wij u dat u steeds verder geholpen wordt door een specialist ter zake.

Snel

Tijd is kostbaar. Vaak komen juridische vragen of problemen onverwachts en ongelegen. Daar zijn wij ons goed van bewust. U verlangt  snel een praktische oplossing. Zodra u ons op de hoogte brengt, contacteren wij u en geven binnen de kortst mogelijke tijd concreet advies en plan van aanpak. Snelheid is onze troef om u doelgericht en doeltreffend verder te helpen.

 

Pragmatisch

Werkbare oplossingen, daar gaat het om. Oplossingen waarin u zich kan vinden. Conflictbeheersing staat daarbij centraal. Een ‘no-nonsense’ benadering, eerder dan theoretische overwegingen waar u finaal niets mee opschiet. Daarbij maken wij steeds de afweging tussen  kosten en baten. Geen doeltreffendheid zonder nuttige creativiteit.

Helder in communicatie

Helder communiceren, zonder de belangrijke juridische nuances uit het oog te verliezen. Concreet en praktisch juridisch advies in ‘mensentaal’. In communicatie trekken wij de kaart van de duidelijkheid, ook over de kostprijs van onze dienstverlening. U weet steeds waar we staan en waar we naartoe gaan. Doelgericht communiceren.